Träkonstruktioner och brand. Kunskapsöversikt och forskningsbehov

Robert Jönsson, Ove Pettersson

Forskningsoutput: Bok/rapportRapportForskning

130 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

En komplettering av det nuvarande kunskapsunderlaget for träets termiska egenskaper bör i första hand fokuseras mot värmeledningförmågan och specifika värmekapaciteten för dels förkolnat
trä , dels oförkolnat trä inom temperaturområdet over 100 ºC. Angelägen är också en vidareutveckl- av de samband, som krävs for en beräkning av träets reaktionsvärme vid verkliga brandförhållanden med utgångspunkt från data om entalpiinnehåll och fasomvandlingsenergi.
Originalspråksvenska
FörlagDivision of Building Fire Safety and Technology, Lund Institute of Technology
Antal sidor134
Volym3015
StatusPublished - 1983

Publikationsserier

NamnLUTVDG/TVBB--3015--SE
Volym3015

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Husbyggnad
  • Annan samhällsbyggnadsteknik

Citera det här