Tracing the 1271-1246 Ma Central Scandinavian Dolerite Group mafic magmatism in Fennoscandia: U-Pb baddeleyite and Hf isotope data on the Moslatt and Borgefjell dolerites

Linus Brander, Ulf Söderlund, Bernard Bingen

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

23 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Tracing the 1271-1246 Ma Central Scandinavian Dolerite Group mafic magmatism in Fennoscandia: U-Pb baddeleyite and Hf isotope data on the Moslatt and Borgefjell dolerites”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap