På sporet af Bornholms middelalderlige gårde?

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

62 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

A presentation and discussion of the results of the pilot excavations at 1 existing and 5 deserted farms, which took place as part of the investigation of the Medieval rural settlements in Bornholm. The settlements on the sites could not be traced back prior to the 16th-17th C.
Bidragets titel på inmatningsspråkTracing the Medieval farms of Bornholm
Originalspråkdanska
Sidor (från-till)49-58
TidskriftFra Bornholms Museum 1983
StatusPublished - 1984

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Arkeologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”På sporet af Bornholms middelalderlige gårde?”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här