Tracking of physical activity with accelerometers over a 2-year time period

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

10 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Tracking of physical activity with accelerometers over a 2-year time period”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap