Trained artificial neural network for glaucoma diagnosis using visual field data: a comparison with conventional algorithms.

Dimitrios Bizios, Anders Heijl, Boel Bengtsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

57 Citeringar (SciVal)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)20-28
TidskriftJournal of Glaucoma
Volym16
Utgåva1
StatusPublished - 2007

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Oftalmologi

Citera det här