Training teacher communication in the classroom. Voice use, body communication and well-being in relation to classroom acoustics.

Suvi Karjalainen

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

258 Nedladdningar (Pure)

Sökresultat