Trajectories of Integration: Naturalization, Intermarriage and Education in Denmark, 1980-2015

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

2 Citeringar (SciVal)
582 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Trajectories of Integration: Naturalization, Intermarriage and Education in Denmark, 1980-2015”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap