Tramadol inhibits rat detrusor overactivity caused by dopamine receptor stimulation.

Rikard Pehrson, Karl-Erik Andersson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

27 Citeringar (SciVal)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)272-275
TidskriftJournal of Urology
Volym170
Utgåva1
DOI
StatusPublished - 2003

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Urologi och njurmedicin

Citera det här