Transcatheter implantation of the biological Sapien Edwards valve in the pulmonary position - first experiences

Marcin Demkow, Witold Ruzyllo, Elzbieta Katarzyna Biernacka, Miroslaw Kowalski, Mateusz Spiewak, Göran Olivecrona, Piotr Hoffman

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

We present the first in Poland, and among the first in Europe, cases of transcatheter implantation of the biological Sapien Edwards valve in the pulmonary position. The valves were implanted successfully without periprocedural complications in 2 patients with postoperative right ventricular outflow tract dysfunction.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)111-115
TidskriftPostepy W Kardiolog II Interwencyjnej
Volym7
Nummer2
DOI
StatusPublished - 2011

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kardiologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Transcatheter implantation of the biological Sapien Edwards valve in the pulmonary position - first experiences”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här