Transcriptional regulation of miRNA-212 and miRNA-132 and their fine-tuning function of beta cell insulin secretion

Bidragets översatta titel : Transkriptionell reglering av miRNA-212 och miRNA-132 och dess finjusterande funktion på betacellens reglering

Helena Malm

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

619 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning


Bidragets översatta titel Transkriptionell reglering av miRNA-212 och miRNA-132 och dess finjusterande funktion på betacellens reglering
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö
Handledare
  • Eliasson, Lena, handledare
  • Orho-Melander, Marju, handledare
  • Mollet, Ines, handledare
Tilldelningsdatum2016 okt. 21
UtgivningsortLund
Förlag
ISBN (tryckt)978-91-7619-340-2
StatusPublished - 2016

Bibliografisk information

Defence details
Date: 2016-10-21
Time: 09:00
Place: CRC Aulan, Jan Waldenströms gata 35, Skånes Universitetssjukhus i Malmö.
External reviewer(s)
Name: Persaud, Shanta
Title: professor
Affiliation: King's College, London
---
ISSN: 1652-8220
Lund University, Faculty of Medicine Doctoral Dissertation Series 2016:114

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Transkriptionell reglering av miRNA-212 och miRNA-132 och dess finjusterande funktion på betacellens reglering”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här