Transcriptional regulation of miRNA-212 and miRNA-132 and their fine-tuning function of beta cell insulin secretion

Bidragets översatta titel : Transkriptionell reglering av miRNA-212 och miRNA-132 och dess finjusterande funktion på betacellens reglering

Helena Malm

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

585 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Transkriptionell reglering av miRNA-212 och miRNA-132 och dess finjusterande funktion på betacellens reglering”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap