Transcriptional regulation of miRNA-212 and miRNA-132 and their fine-tuning function of beta cell insulin secretion

Bidragets översatta titel : Transkriptionell reglering av miRNA-212 och miRNA-132 och dess finjusterande funktion på betacellens reglering

Helena Malm

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

626 Nedladdningar (Pure)
Filter
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Sökresultat