Transcutaneous Oximetry but not Arterial Toe Blood Pressure or Ankle-Brachial Index is related to Macular Thickness in Patients with Chronic Diabetic Foot Ulcers

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)81- 85
TidskriftJournal of Experimental and Integrative Medicine
Volym3
Utgåva2
StatusPublished - 2013

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Endokrinologi och diabetes

Nyckelord

  • Diabetes; Macula ödem; Perifer ischämi; retinopati

Citera det här