Transcutaneous Oximetry But Not Arterial Toe Blood Pressure Predicts Macular Thickness In Patients With Chronic Diabetic Foot Ulcers

Forskningsoutput: TidskriftsbidragPublicerat konferensabstractPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)647-647
TidskriftEuropean Journal of Ophthalmology
Volym20
Utgåva3
StatusPublished - 2010

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Oftalmologi

Citera det här