Transferrin receptor in children and its correlation with iron status and types of milk consumption.

Ann-Cathrine Bramhagen, M Virtanen, M A Siimes, Irene Axelsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

6 Citeringar (SciVal)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)671-675
TidskriftActa Pædiatrica
Volym92
Utgåva6
DOI
StatusPublished - 2003

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Pediatrik

Citera det här