Transforming Technocultures: Feminist Technoscience, Critical Design Practices and Caring Imaginaries

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Transforming Technocultures: Feminist Technoscience, Critical Design Practices and Caring Imaginaries”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap