Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Transforming trash to treasure Cultural ambiguity in foetal cell research”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora

Medicin och livsvetenskap

Samhällsvetenskap