Transition from HCCI to PPC: Investigation of Fuel Distribution by Planar Laser Induced Fluorescence (PLIF)

Zhenkan Wang, Sara Lönn, Alexios Matamis, Oivind Andersson, Martin Tuner, Marcus Alden, Mattias Richter

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat