Transitivity in discourse : A comparison of Greek, Polish and Swedish

Ann Lindvall

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Transitivity in discourse : A comparison of Greek, Polish and Swedish”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora