Translating Arabia in Enlightenment Edinburgh: Compilation, Comparison, and Robert Heron

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)91-108
TidskriftEighteenth-Century Studies
Volym53
Nummer1
StatusPublished - 2019
Externt publiceradJa

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Musik

Citera det här