Translating Luther into Swedish in the Sixteenth Century

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Translating Luther into Swedish in the Sixteenth Century”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Arts and Humanities