Translation and implementation of nature-based solutions in cities: Experimentation, learning and knowledge production

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

236 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Translation and implementation of nature-based solutions in cities: Experimentation, learning and knowledge production”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap