Translation and psychometric evaluation of a Swedish version of the parental stressor scale PSS: NICU.

Catrin Månsson, Ulf Jakobsson, Pia Lundqvist

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

9 Citeringar (SciVal)
293 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

The aim was to translate the Parental Stressor Scale: Neonatal Intensive Care Unit (PSS: NICU) into the Swedish language and to evaluate the psychometric properties of the Swedish version.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)193
Antal sidor201
TidskriftScandinavian Journal of Caring Sciences
Volym30
Utgåva1
Tidigt onlinedatum2015 apr 28
DOI
StatusPublished - 2016

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Omvårdnad

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Translation and psychometric evaluation of a Swedish version of the parental stressor scale PSS: NICU.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här