Translational studies on acute myeloid leukemia focus on the receptor tyrosine kinase FLT3

Alissa Marhäll

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

336 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Translational studies on acute myeloid leukemia focus on the receptor tyrosine kinase FLT3”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science