Transplantation of full-thickness retina in the rhodopsin transgenic pig.

Fredrik Ghosh, Fulton Wong, Kjell Johansson, Anitha Bruun, Robert M Petters

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)98-109
TidskriftRetina
Volym24
Nummer1
StatusPublished - 2004

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Oftalmologi

Citera det här