Transplantation of testis-derived Sertoli cells into the mammalian brain

Paul R Sanberg, Agneta SanMartin, Cesario Borlongan, Samuel Saporta, Alex Anton, T.B. Freeman, D.W. Cahill, R.C. Allen, Don f Cameron

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

7 Citeringar (SciVal)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)1926-1928
TidskriftTransplantation Proceedings
Volym29
Utgåva4
DOI
StatusPublished - 1997
Externt publiceradJa

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Neurovetenskaper

Citera det här