Transport through an isolated artificial molecule formed from stacked self-assembled quantum dots

Tomas Bryllert, Magnus Borgström, Lars-Erik Wernersson, Werner Seifert, Lars Samuelson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

22 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Transport through an isolated artificial molecule formed from stacked self-assembled quantum dots”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi