Transvascular exchange and organ perfusion with reference to colloid and hypertonic solutions, and to endotoxaemia

Staffan Holbeck

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Transvascular exchange and organ perfusion with reference to colloid and hypertonic solutions, and to endotoxaemia”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi