Transvascular Passage of Macromolecules into the Peritoneal Cavity of Normo- and Hypothermic Rats in vivo: Active or Passive Transport?

Bert-Inge Rosengren, Ola Carlsson, Daniele Venturoli, Osama Al Rayyes, Bengt Rippe

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

25 Citeringar (SciVal)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)123-130
TidskriftJournal of Vascular Research
Volym41
Utgåva2
DOI
StatusPublished - 2004

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kardiologi

Citera det här