Traumasjukvården har satts under luppen i södra sjukvårdsregionen. Peer review-system för bättre vård

Else Ribbe, Maria Cornelius, Goran Emtersjo, Pelle Gustafson, Kjell Ivarsson, Anders Jacobsson, Par Lindgren, Birger Pålsson, Thomas Troeng

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

2 Citeringar (SciVal)

Sammanfattning

I södra sjukvårdsregionen har ett arbete inletts för att kontinuerligt genomföra sakkunniga granskningar (sk peer review) av traumasjukvården inom regionen.

I en första granskningsomgång har sex akutsjukhus deltagit. Resultaten har sammanställts i ett granskningsdokument, som gett upphov till såväl uppmärksamhet och diskussion som konkreta åtgärder på det granskade sjukhuset.

Granskningsdokumentet har i flera fall fungerat som påtryckningsmedel för att få genomföra önskade förbättringar, tex nyanskaffning av utrustning, justering av traumaorganisationen eller stärkande av kirurgens roll.

Granskningsarbetet har genomförts av »Södra sjukvårdsregionens traumagrupp«.

Förhoppningen är att arbetet ska fungera som en resurs för utveckling av traumasjukvården både inom regionen och för det enskilda sjukhuset.
Bidragets titel på inmatningsspråkTrauma care in the Southern region scrutinized. Peer review system for better care
Originalspråksvenska
Sidor (från-till)2470-2472
TidskriftLäkartidningen
Volym103
Utgåva35
StatusPublished - 2006

Bibliografisk information

The information about affiliations in this record was updated in December 2015.
The record was previously connected to the following departments: Department of Orthopaedics (Lund) (013028000), Emergency medicine/Medicine/Surgery (013240200)

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ortopedi
  • Klinisk medicin

Citera det här