Trauma in a Scandinavian urban setting - from socio-economic status and pre-hospital rescue times to medico-legal aspects

Ali Mohammad Bagher

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

994 Nedladdningar (Pure)

Sökresultat