Trauma-related rotator cuff tears. From the outside to the inside.

Bidragets översatta titel : Trauma-relaterade rotatorkuffskador

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

143 Nedladdningar (Pure)

Sökresultat