Travelling Business Models: On adapting business models to new contexts

Bidragets översatta titel : Resande Affärsmodeller: Om att anpassa affärsmodeller till nya sammanhang

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

908 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Resande Affärsmodeller: Om att anpassa affärsmodeller till nya sammanhang”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora