Treatment and outcome of anterior cruciate ligament injury: Truth or Consequences

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

1079 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Treatment and outcome of anterior cruciate ligament injury: Truth or Consequences”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi