Treatment effect of memantine on survival in dementia with Lewy bodies and Parkinson's disease with dementia: a prospective study.

Kajsa Stubendorff, Victoria Larsson, Clive Ballard, Lennart Minthon, Dag Aarsland, Elisabet Londos

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

38 Citeringar (SciVal)
186 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

To investigate the effect on survival of treatment with memantine in patients with dementia with Lewy bodies (DLB) and Parkinson's disease with dementia (PDD).
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)e005158
TidskriftBMJ Open
Volym4
Utgåva7
DOI
StatusPublished - 2014

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Neurologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Treatment effect of memantine on survival in dementia with Lewy bodies and Parkinson's disease with dementia: a prospective study.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här