Treatment effect of memantine on survival in dementia with Lewy bodies and Parkinson's disease with dementia: a prospective study.

Kajsa Stubendorff, Victoria Larsson, Clive Ballard, Lennart Minthon, Dag Aarsland, Elisabet Londos

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

40 Citeringar (SciVal)
198 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Treatment effect of memantine on survival in dementia with Lewy bodies and Parkinson's disease with dementia: a prospective study.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap