Treatment of alcohol abuse: an evidence-based review.

Mats Berglund, Sten Thelander, Mikko Salaspuro, Johan Franck, Sven Andréasson, Agneta Öjehagen

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

103 Citeringar (SciVal)

Sammanfattning

This article represents the proceedings of a symposium at the 2002 annual meeting of the Research Society on Alcoholism in San Francisco, CA, organized and cochaired by Mats Berglund and Sten Thelander. The presentations were (1) Preventive interventions against hazardous consumption of alcohol, by Mikko Salaspuro; (2) Treatment of alcohol withdrawal, by Johan Franck; (3) Psychosocial treatment for alcohol problems, by Sven Andréasson and Agneta Öjehagen; and (4) Pharmacological treatment of alcohol dependence, by Mats Berglund.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)1645-1656
TidskriftAlcoholism: Clinical and Experimental Research
Volym27
Utgåva10
DOI
StatusPublished - 2003

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Beroendelära

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Treatment of alcohol abuse: an evidence-based review.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här