Treatment of alcohol abuse: an evidence-based review.

Mats Berglund, Sten Thelander, Mikko Salaspuro, Johan Franck, Sven Andréasson, Agneta Öjehagen

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

103 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Treatment of alcohol abuse: an evidence-based review.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar