Treatment of effluent from alkali extraction with ultrafiltration and reverse osmosis

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Treatment of effluent from alkali extraction with ultrafiltration and reverse osmosis”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Agrikultur & biologi

Mark- och miljövetenskap

Kemiska föreningar