Treatment of sleep apnea in congestive heart failure with a dental device - The effect on brain natriuretic peptide and quality of life

Mahmoud Eskafi, Charles Cline, Maria Nilner, Bo Israelsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

12 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Treatment of sleep apnea in congestive heart failure with a dental device - The effect on brain natriuretic peptide and quality of life”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap