Treatment with belimumab in SLE does not alter antobody response to 13-valent pneumococcal vaccine

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)1072-1081
TidskriftLupus
Volym26
Utgåva10
DOI
StatusPublished - 2017

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Reumatologi och inflammation

Citera det här