Treatment with Botulinum toxin A in a total population of children with cerebral palsy - A retrospective cohort registry study

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

22 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Treatment with Botulinum toxin A in a total population of children with cerebral palsy - A retrospective cohort registry study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap