Tree-ring reconstructed diurnal temperature range on the eastern Tibetan plateau and its linkage to El Niño-Southern Oscillation

Qin Tao, Qi Bin Zhang, Xing Chen

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

3 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Tree-ring reconstructed diurnal temperature range on the eastern Tibetan plateau and its linkage to El Niño-Southern Oscillation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap