Trembling in Fear and Passion: Kierkegaard's Leap of Faith as a Source of the Sublime

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Trembling in Fear and Passion: Kierkegaard's Leap of Faith as a Source of the Sublime”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora