Trigeminal sensory neurons require extrinsic signals to switch neurotrophin dependence during the early stages of target field innervation

G Paul, A M Davies

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Trigeminal sensory neurons require extrinsic signals to switch neurotrophin dependence during the early stages of target field innervation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap