Triphenylguanidine, a new (old?) rubber accelerator detected in surgical gloves that may cause allergic contact dermatitis.

Jakob Dahlin, Ola Bergendorff, Hilde K Vindenes, Monica Hindsén, Cecilia Svedman

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

14 Citeringar (SciVal)

Sammanfattning

Rubber accelerators are common contact allergens in healthcare personnel, owing to exposures from medical gloves.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)242-246
TidskriftContact Dermatitis
Volym71
Utgåva4
DOI
StatusPublished - 2014

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Dermatologi och venereologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Triphenylguanidine, a new (old?) rubber accelerator detected in surgical gloves that may cause allergic contact dermatitis.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här