Triplet excitation energies from multiconfigurational short-range density-functional theory response calculations

Erik Rosendahl Kjellgren, Erik Donovan Hedegård, Hans Jørgen Aagaard Jensen

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

4 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Triplet excitation energies from multiconfigurational short-range density-functional theory response calculations”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar

Fysik och astronomi