Trust and all-cause mortality: a multilevel study of US General Social Survey data (1978–2010)

Giuseppe Nicola Giordano, Jan Mewes, Alexander Miething

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

17 Citeringar (SciVal)
191 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Trust and all-cause mortality: a multilevel study of US General Social Survey data (1978–2010)”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap

Medicin och livsvetenskap