Trust, happiness and mortality: Findings from a prospective US population-based survey

Alexander Miething, Jan Mewes, Giuseppe Nicola Giordano

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

10 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Trust, happiness and mortality: Findings from a prospective US population-based survey”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora

Samhällsvetenskap

Medicin och livsvetenskap