Tryptophan-related Neurotransmission in the Brain: Disturbances Associated with Experimental Hepatic Encephalopathy

Peter B F Bergqvist

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Tryptophan-related Neurotransmission in the Brain: Disturbances Associated with Experimental Hepatic Encephalopathy”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Neuroscience